• Sản phẩm được gắn thẻ “theiest bị lọc nước tổng inox 2 cột”

theiest bị lọc nước tổng inox 2 cột

 • » Loại cột lọc: 02 INOX chứa vật liệu xử lý bên trong

  » Van vận hành: Sử dụng autovalve tự động hoàn toàn

  » Lắp đặt: Ngay trước hoặc ngay sau bồn chứa nước cả nhà

  » Nguồn nước xứ lý: Nước máy, Nước giếng khoan, nhiễm sắt + Tạp chất.

  » Nước đầu ra: Tiêu chuẩn nước sinh hoạt bộ y tế.

  » Phù hợp cho: Hộ gia đình, nhà phố, liền kề.

091 869 2829
091 869 2829