Hệ thống Nước nóng trung tâm sử dụng Công nghệ Bơm nhiệt nguồn khí (Air Source Heat Pump) thương hiệu TAICHI là một “Hệ thống” xử lý nguồn nước đầu vào ở nhiệt độ thường (15ºc đến 24ºc) sau khi qua TAICHI sẽ cho ra Nguồn nước nóng đạt (55ºc đến 65ºc). Bơm nhiệt nước nóng TAICHI công nghệ nhật bản giải pháp nước nóng trong 1 giây, nguồn nước tuần hoàn.

BƠM NHIỆT TAICHI

091 869 2829
091 869 2829